Tumblelog by Soup.io
  • womansplace
  • bylejaka
  • risky
  • fuckinghypocrite
  • iamophelia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo.soup.
Reposted fromnergo nergo vianiskowo niskowo
(...) życie jest prostsze, gdy człowiek do nikogo się nie przywiązuje.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
9818 18c2
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
0449 4051
3233 03ac
Reposted fromflesz flesz viabadassfromhell badassfromhell
po pewnym czasie będziesz miał mnie już dość i odejdziesz. zawsze tak jest.

me (via

zabijmysiee

)

M :))1

(via niedopowiedzeni-a)

Reposted fromdivi divi viabadassfromhell badassfromhell
4300 2730
Reposted fromunr-eal unr-eal viabadassfromhell badassfromhell
5199 d01a
Reposted fromweightless weightless viaRozaa Rozaa

September 20 2017

6258 0b53
common knowledge
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaszydera szydera
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viaszydera szydera
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
2419 370b

September 19 2017

9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes viaszydera szydera
2222 d21d
0113 a59f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaem aem

September 17 2017

2924 5c05 500

September 14 2017

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viaAinsworthCass AinsworthCass
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

September 11 2017

2380 639f
6107 5b15
Reposted frommyname myname viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl