Tumblelog by Soup.io
  • womansplace
  • bylejaka
  • risky
  • fuckinghypocrite
  • iamophelia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

1202 cc0e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez viaorientalnazupa orientalnazupa

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viajustaperson justaperson
8100 fd26
Reposted fromnaplimak naplimak viasomebunny somebunny

April 24 2018

Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viael-kaktus el-kaktus
7459 7e05 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus

April 23 2018

W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaramoneska ramoneska
Reposted fromsilence89 silence89 viaramoneska ramoneska
7065 ef1d

girlinthepark:

Visit Copenhagen | Nyhavn, København, Denmark. 

4335 efe7
Reposted fromscorpix scorpix vialithiumowaa lithiumowaa
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne

April 22 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaoxygenium oxygenium
1999 b8fe 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl